Informácie o zimnom štadióne


Mestský zimný štadión v Trnave:       


Mestský zimný štadión

Spartakovská ul. 1/B

917 01   Trnava


 


   Tel.: 033/53 48 451

                       Mob.: 0905 208 412, 0905 518 583

            e-mail: mzs-trnava@stonline.sk


Brúsenie korčúľ: 0915 253 423