Informácie Kúpaliska Kamenný mlyn:

Kontakt:

Tel: +421905 208 412

      +421905 518 583

Otváracie hodiny:

J ú n     10,00 – 19,00

J ú l      10,00 – 20,00

August  10,00 – 19,00

 

Jún a august od 16,00 hod. jednotné vstupné 1,20 EUR
Júl od 17,00 hod. jednotné vstupné 1,20 EUR
 
1 hodinu pred ukončením prevádzky sa uzatvára pokladňa a návštevníci sa  nevpúšťajú.

      

Deti do 10 rokov sa vpúšťajú, len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

 

Bicykle sa parkujú iba uzamknuté!

 

Lokalita: Na kúpalisko sa ide smerom na Biely Kostol. Leží v zóne Kamenný Mlyn.