Cenník prenájmu ľadových plôch


- pre ostatné skupiny nezaradené do súťaží za 1,5 hod. vrátane úpravy ľadu: 

Vstup od-do

1800 - 1930

1830 - 2000                         160 € 

1930 - 2100 

2000 - 2130

2100 - 2230                         150 €

2130 - 2300                         140 € 


Sobota, nedela

0700 - 1400                          150 € 

1430 - 2130                          160 €

2100 - 2230                          150 €

2130 - 2300                          140 €


VK školy                               0,20 € 

Cez pracovný deň v dopoludňajších hodinách pre ostatné skupiny cena dohodou.

               Cenník verejného korčuľovania:

                           do 10 rokov       1,20 €

  nad 10 rokov       2,00 €

  satna                  0,20 €

   brúsenie              2,50 € 

  pozicovne            3,00 €

      doprovod             1,20 €    

  pomôcka             1,00 €